Intervisie

Meer begrip en meer inzicht

Professionele en persoonlijke groei. Meer plezier in het werk en een betere samenwerking. Verbetering van deskundige vaardigheden en van de kwaliteit. Met intervisie komen we tot de mooiste resultaten.

Met intervisie word je zelfkennis vergroot. Je leert over je eigen handelen en je verbale- en non-verbale communicatie. Je leert over je overtuigingen en waarden en je wordt er bewust van hoe je emoties in bepaalde situaties een rol spelen. Intervisie is een uitstekend instrument om tot persoonlijke ontwikkeling én organisatieontwikkeling te komen.

Het is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je als medewerker een beroep doet op collega’s.

Zij worden gevraagd mee te denken over vraagstukken en knelpunten die betrekking hebben op jouw persoonlijk en/of je functie. Zo maak je meer gebruik van elkaars denkkracht en expertise, met als doel de dienst- en/of hulpverlening aan de klanten te verbeteren. Deze kennisuitwisseling leidt ertoe dat het leervermogen van de organisatie versnelt.

Een intervisietraject beslaat een langere periode, met een aantal vaste deelnemers. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie.

Intervisie, hoe pak je dat aan?

Mijn ruime ervaring met het begeleiden van intervisie groepen zorgt ervoor dat ik snel een veilige en vertrouwde omgeving kan creëren. Binnen deze veilige omgeving durven de deelnemers zich open te stellen, waardoor het leervermogen optimaal is. Dit is de basis om te komen tot een goede intervisie. Belangrijke elementen zijn: luisteren, reflecteren en inhoudelijke- en verdiepingsvragen leren stellen.

Ik denk zelf niet inhoudelijk mee, maar richt de aandacht op de communicatie in de intervisie groep. Ik geef ondersteuning bij het organiseren en structureren van de bijeenkomsten en geef de deelnemers terug wat er procesmatig gebeurt. Dit maakt dat de deelnemers zich bewust worden van de manier waarop zij communiceren met elkaar.

Ervaringen van klanten:

Annemiek de V. | ZZZ : “Intervisie zeer waardevol, toekomen tot het niveau “wat het met je doet”waarom je zo handelt in verschillende situaties. Er was voldoende veiligheid dat ik dit kon bespreken.”

Hanne S. | MVJ : “Door intervisie leer ik beter open vragen stellen en kan ik meer reflecteren op mijn handelen. Waardoor mijn werk verbeterd en ik professioneler word.